shoqata e gazetareve europiane te shqiperise

  • Reagimi i organizatave mediatike mbi shtyrjen e votimit të paketës anti-shpifje