Shkolla te demtuara nga termeti

  • 9 dhjetor fillon mësimi, shkollat që nuk hapen në Tiranë