Shkolla Profesionale Kamez

  • Ahmetaj: 2/3 e studentëve nga shkolla profesionale Kamëz tani punësohen