Shkolla ” Kolin Gjoka”

  • Blendi Klosi: Të rinjtë që dalin nga arsimi profesional në Lezhë janë 100% të punësuar