shkelqim fusha

  • Çfarë e kushtëzon planin për ndërtimin e kullave pas Teatrit Kombëtar?