shijak

  • Rindërtimi i shtëpive në Maminas, ankesa për reduktim të sipërfaqes së banimit
  • Fatkeqësia nga tërmeti dhe nga zvarritja e rindërtimit