Seman

  • Semani dhe Darëzeza, plazhet e “harruara” nga pushteti