rritje

  • Izolimi i detyruar nga pandemia dhe shtimi i rasteve të dhunës në familje
  • Çmimet u rritën në mënyrë abuzive, pavarësisht Aktit Normativ