pyjet

  • Pakësohen pyjet, shtohen vdekjet nga ndotja e ajrit