Punime

  • Bashkia Tiranë kujtohet të vendosë tabelat në kantieret e punëve publike