Prodhimi i Brendshem Bruto

  • Borxhi Publik, Erion Braçe: Në 100 lekë, 68 i kemi borxh