Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë

  • Largimi i të rinjve vë në pikëpyetje 500 milionë lekët e shpenzuara për Planin Kombëtar të Veprimit për Rininë