plani i rindërtimit

  • Rindërtimi i shtëpive në Maminas, ankesa për reduktim të sipërfaqes së banimit