Pastrimi i parave

  • Pastrimi i parave, “shtigu” i korrupsionit që nuk po mbyllet