OSHEE

  • Rama: Falen të gjitha kamatvonesat për qytetarët apo biznesin e vogël kundrejt OSHEE
  • Regjistrimi i adresave, projekt i pafinalizuar
  • Gjiknuri: 2017-ta me humbjet më të ulëta të energjisë në rrjet