olsi nika

  • Shfrytëzimi i Shushicës për ndërtimin e rrugës i kushton shtrenjtë mjedisit