njesia administrative lazarat

  • Lazaratasve ‘’iu hiqet e drejta e votimit’’, listat zgjedhore nuk afishohen në Qendrat e Votimit