Njesia administrative Gjepalë

  • Asnjë shtëpi gati për banim në njësinë Gjepalë të Shijakut