Nisma Globale kundër Krimit të Organizuar Ndërkufitar

  • Mbi 1 mijë ndërtime në tri vite në Tiranë, 60 për qind e firmave nuk justifikojnë burimet financiare