#MosnaPrekFjalën

  • Gazetarët protestojnë me heshtje për projektligjin që ‘u mbyll’ gojën mediave online