Ministria e Turimit

  • Sa çartera me turistë erdhën në Shqipëri pas 12 qershorit?