ministria e shendetesise dh

  • Personat me aftësi të kufizuar, pa shpërblim për fundvitin