Ministria e Mjedisit dhe Turizmit

  • Shqipëria, i vetmi vend në rajon që nuk raporton të dhëna në Eurostat mbi turizmin