Mesues te shkollave fillore

  • Rama: Pagat për mësuesit e shkollës fillore janë rritur me 10%