MASR

  • 98% e shqiptarëve kanë celular, po internet?