Mark Marku

  • “Verifikimi i fakteve” misioni i përbashkët i “Faktoje” dhe Departamentit te Gazetarisë dhe Komunikimit