leke

  • Subashi vetëm shtëpinë me gruan, llogaritë bankare përgjysmë me “të tjerë”