Konventa e Stambollit

  • Ministria e Shëndetësisë mangësi në interpretimin e udhëzimeve të vetë institucionit