Kompani te huaja

  • Ahmetaj: Mbi 3500 kompani janë hapur në janar dhe shkurt, madje edhe të huaja