komisioneri per te drejten e informimit

  • Bashkitë vonojnë informacionin, shkak edhe ndryshimi i koordinatoreve