klodiana kapo

  • “Verifikimi i fakteve” misioni i përbashkët i “Faktoje” dhe Departamentit te Gazetarisë dhe Komunikimit
  • Çfarë është e vërtetë? Kujt duhet t’i besojmë?
  • What is true? Who should we trust?