KE

  • Një ditë para miratimit, “Paketa Anti-Shpifje” has në qëndresën e fortë të Këshillit të Europës