International Fact Checking Network

  • FAKTOJE dhe Dita Ndërkombëtare e Verifikimit të Fakteve