International fact checking Day

  • FAKTOJE dhe Dita Ndërkombëtare e Verifikimit të Fakteve