informacion

  • Qendra Kombëtare e Biznesit nuk përjashton as gazetarët nga pagesa për të marrë informacion