inerte

  • Thumanë, në vend të kantiereve, grumbuj inertesh