Hekurudha Fier-Vlore

  • Miliona lekë investime, hekurudha Fier-Vlorë ende nuk është funksionale