Fondin Kuvajtian për Zhvillimin Ekonomik Arab

  • Sheshi “Skënderbej” dhe beteja miliarda lekëshe e dekadës së fundit