Fishat e diabetit

  • Ministria e Shëndetësisë dhe kreu i qeverisë mbajnë premtimin për fishat e diabetit