ferrokrom

  • Gjiknuri: Uzina e Ferrokromit Burrel prodhon 36 mijë ton në vit