falje

  • Rama: Falen të gjitha kamatvonesat për qytetarët apo biznesin e vogël kundrejt OSHEE