Eurobond

  • Huaja 650 milionë euro, për qeverinë një sukses, për ekspertët me pasoja