drejtoria e pergjithshme e burgjeve

  • Gjonaj flet për rekorde por 12 burgje kanë mbipopullim
  • Mbipopullimi i burgjeve, problem ende i pazgjidhur