Dibra

  • Rikonstruktimi i qendrave shëndetësore, objektiv i papërmbushur i qeverisë