covid19 dem ne transportin publik

  • Covid-19 “shkund” transportin ndërqytetas dhe xhepat e qytetarëve