COLLAKU

  • Çollaku: Pishat në autostradë do të hiqen nga projekti i zgjerimit brenda një ose dy vitesh