cadra verore

  • Nikolla: “Brenda javës çadrat verore zëvendësohen me ato dimërore në Lezhë”