By-pass Fier

  • Shkelet premtimi, By-Passi i Fierit nuk u hap as më 1 maj
  • By- Passi i Fierit i aksesueshëm me një korsi për udhëtarët