bujqësi

  • Çuçi: Bujqësia nuk ka nevojë për paketë ekonomike, pësoi rritje gjatë “Covid-19”
  • COVID-19 goditi tregtinë e jashtme të vendit, çfarë thonë shifrat e marsit
  • A u rritën eksportet e produkteve bujqësore gjatë muajit mars?