bombë bilogjike

  • Lumi i Tiranës, në kufijtë e “bombës biologjike”